ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน

วันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน (Research Based Supervision : RBS) (โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่าวการประชุมครั้งนี้ด้วย