การประชุมจัดทำเครื่องมือในการประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 22 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมจัดทำเครื่องมือในการประเมินความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และสอดคล้องของข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย