“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2564

วันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 45/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2