TO BE NUMBER ONE

วันที่ 8 ธ.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดยโสธร ของกรมสุขภาพจิต รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร (ชั้น 4)