ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความรับผิดชอบการณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความรับผิดชอบการณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย