ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 13 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการจัดตั้งงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม บุศราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย คณะ ผอ.โรงเรียน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย