ประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) กำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 14 ธ.ค. 64 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) กำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย