“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2564

วันที่ 15 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 46/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุม บุศราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2