ปฐมนิเทศการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน

วันที่ 20 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุม เพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมในการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย