มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่ฐานะยากจนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว จำนวน 2,500 ผืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดชุม