“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564

วันที่ 22 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขัรธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรในกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุศราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2