ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

วันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 09.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.ทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย