ปฐมนิเทศการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

วันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 13.30 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ในสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวนิภาพร ทำดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เข้าร่วมในการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย