“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2564

วันที่ 29 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2564 เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบุศราคัม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2