งานกีฬาภายใน (จามจุรีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกีฬาภายใน (จามจุรีเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์