ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 โดยมี นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายชยพล มูลสาร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี และบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย