การประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดยโสธร

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการแผนปฏิบัติการ 50 ตำบลมั่นคง : พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดยโสธร เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น 3)

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว