ลงพื้นที่สอบสวนควมคุมโรคไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

ในวันนี้ (๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวจรรยา ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สวบสวนควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา ซึ่งพบว่าโรงเรียนได้ทำการปิดเรียนในเบื้องต้นเนื่องจากสงสัยว่าจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน และได้มีการหยุดเรียนนักเรียนจำนวน ๘๕ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
นางสาวจรรยา ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ กล่าวให้คำแนะนำเพื่อใช้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ให้มีการหยุดเรียนต่ออีก ๗ วัน เพื่อหยุดการระบาดของโรคเพิ่ม
๒) ให้มีการคัดกรองนักเรียนที่หน้าประตูทางเข้าเพื่อคัดกรอง หากพบว่านักเรียนมีอาการไข้ ไอ
เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้แจก Mask และหยุดเรียนจนกว่าจะหายจากอาการดังกล่าว
๓) ให้สอนนักเรียนในการล้างมือ ใส่ Mask ไอ จาม ให้ปิดปาก
๔) หากพบว่ามีเด็กป่วย อาการไข้สูง หอบ อ่อนเพลีย ให้รีบไปพบแพทย์
๕) ให้ทำความสะอาดโรงเรียน และวัสดุอุปกรณ์ที่เด็กใช้ร่วมกันให้สะอาด

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวเพิ่มเติมว่า “แนะนำให้โรงเรียนจัดทำประกาศหยุดเรียนเป็นเวลา ๗ วัน ตามคำแนะนำของหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ยโสธร ประสานและทำความเข้าใจให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ พร้อมให้คณะครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินการ และให้โรงเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อเป็นการจำกัดเชื้อ โดยอาจทำในรูปแบบ Big Cleaning Day ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม

ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ กล่าวขอบคุณ นางสาวจรรยา ดวงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และคณะบุคลากรจาก สสจ.ยโสธร ที่ได้ลงมาช่วยเหลือในเรื่องการควบคุมการระบาดของเชื้อโรค พร้อมขอบคุณคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเลิงนกทาที่ได้ใส่ใจดูแลลูกๆ นักเรียน จนทำให้ทราบข่าว และสามารถดำเนินการควบคุมโรคไม่ให้ระบาดเพิ่มเติม

วราภรณ์ ภาพ/ข่าว