ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒