สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย เช่น โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder) ผลงาน 5 สำนัก One Team ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว