รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมที่น่าสนใจ