ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) กำหนดจัดงานแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๒   ณ  ศูนย์การค้า Terminal ๒๑ Korat  จ.นครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถนักเรียนในด้านคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วของเยาวชนใน ๒๐ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน  เป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖

ในการนี้  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ภายในวันที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒  โดยสามารถสมัครได้โดยตรงที่ www.iamathailand.org  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

รายละเอียดโครงการแข่งขันภาคอิสาน

กิจกรรมที่น่าสนใจ