รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

กิจกรรมที่น่าสนใจ