พิธีเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒  (สวาท-ศรีแก้ว)  สพป.ยโสธร เขต ๒

วันนี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๖๒)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายอติศักดิ์  ไนยะกูล รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้รับมอบหมายจาก  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์  O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒  (สวาท-ศรีแก้ว)  โดยมี นายจรันต์ นิลสุข ผอ.รร.บ้านศรีแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ข่าว

นายจรันต์  นิลสุข  ผอ.รร.บ้านศรีแก้ว  :  ภาพ