สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นในสังกัด ประจำเดือน ม.ค.62

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือนประจำเดือน มกราคม 2562 เข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นในสังกัด เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ดังนั้นขอให้ทุกท่านตรวจสอบรายละเอียดการหักเงินชำระหนี้เพื่อความถูกต้อง รายละเอียดดังแนบ

โอนเงินพนักงานราชการ 4 มค.62