ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศและร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบแนวนโยบายทางการศึกษา รวมถึงภารกิจข้อราชการของสำนักต่างๆในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก