สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562

ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562 จากนั้นเวลา 09.00-10.30 น. ผอ.สพป.ยโสธร สรุปนโยบายต่างๆ จากการ รับชมรายการ และเสนอแนะเพิ่มเติม 4 เรื่อง ดังนี้

1. การย้ายข้าราชการครู

2.โค้ชชิ่งผอ.โรงเรียนที่บรรจุใหม่

3.โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

4.มอบหมาย ติดตามภารกิจของ ของ สพป.ยโสธร เขต 2

ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ