สลิปเงินเดือนพนักงานราชการ และลูกจ้างรายเดือน ประจำเดือน ส.ค.61

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เข้าบัญชีเงินเดือน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ขอให้ทุกคนตรวจสอบรายการหักชำระหนี้เพื่อความถูกต้อง

กิจกรรมที่น่าสนใจ