สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

วันนี้ (๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)  รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๒ โดย นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการ      รับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒ ดังนี้

  • การกำหนดเครื่องมือ และแนวปฏิบัติการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา
  • การวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  • การทำบุญเลี้ยงพระและการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
  • การพิจารณากรอบอัตรากำลัง (กรอบอัตราว่าง) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ เพื่อเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว