สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

โอนเงินพนักงานราชการ 6 มีค.62

กิจกรรมที่น่าสนใจ