ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดอาคารเรียนอนุบาล “อาคารสุข-ประภา สามัคคี พระวิบูลธรรมาภรณ์ อุปถัมภ์”

ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนอนุบาล “อาคารสุข-ประภา สามัคคี พระวิบูลธรรมาภรณ์ อุปถัมภ์” ณ โรงเรียนบ้านเตาไห อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สำหรับอาคารเรียนอนุบาลมีนายคณิต หลิ่วรุ่งเรือง ร่วมบริจาคงบประมาณในการก่อสร้าง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ชาวบ้านเตาไห และคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านเตาไห ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลให้เป็นอาคารเอกเทศที่เหมาะกับการเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง