สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ในวันที่ 9 เมษายน 2562 นายวรรณสิทธ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
       เวลา 08.00 น. กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณ “เราจะทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน
      จากนั้นเวลา 08.30 น. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ