สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2562

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือนประจำเดือน เมษายน 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายนโอนเงินพนักงานราชการ 7.เม.ย62 2562 ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

กิจกรรมที่น่าสนใจ