โรงเรียรนบ้านม่วงกาชัง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนัด นักเรียน และผู้ปกครองมาร่วมประชุมรับฟังนโยบายผู้บริหาร พร้อมแจกจ่ายอุปกรณ์การเรียน