ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ปฏิบัติหน้าที่ เวรยาม