สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 จะโอนเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่นๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

โอนเงินพนักงานราชการ 8.พ.ค.62

กิจกรรมที่น่าสนใจ