ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด

วันนี้ (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑)  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระร่วมกับคณะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมได้พบปะลูกๆ นักเรียนหน้าเสาธง เกี่ยวกับการตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ลูกๆนักเรียนมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

กิจกรรมที่น่าสนใจ