ชี้แจงองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ