สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.)

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.) ในการตรวจเยี่ยมและจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรมที่น่าสนใจ