ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโปรแกรม SchoolMIS ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายทวี แพงศรี ผอ.นิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ศิรินภา ศรีสุข : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ