ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ ลูกจ้าง ประจำปี 2561

วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
ลูกจ้าง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสวนปาล์ม เฮลดี้ รีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มี นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 71 คน บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 จำนวน 19 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 90 คน ซึ่งหลังจากการอบรมคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะได้รับความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพให้สูงขึ้น

สลักจิตร : ภาพ / วราภรณ์ : ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ