สลิปเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้

โอนเงินพนักงานราชการ 9.มิ.ย.62