โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561

       เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ได้มีการแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศจังหวัดยโสธร ประจำปี  2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนักกีฬาทีมชาย/หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งการแข่งขันได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา  ผลการแข่งขันทีมหญิง ชนะเลิศ ทีมทรายมูล  รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมร.ร.บ้านสร้างแต้นาประเสริฐ  รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมร.ร.เทศบาลสามัคคีวัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมร.ร.บ้านนาเวียง  ส่วนทีมชาย ชนะเลิศ จานทุ่ง รองอันดับ 1 หนองแสง  รองอันดับ 2 เชียงเครือ  รองอันดับ 3 บ้านแดง  ในปีต่อร.ร.ใดสนใจเข้าร่วมแข่งขันให้ติดตามข่าวการสมัครได้ที่เว็บไซต์ สพป.ยส.2

 

วิษณุ   วัจนามัย  ภาพ /ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ