ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน พร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2562-กค-23-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ e-bidding (ประกาศ หน้า web)merged (pdf.io)-บีบอัด

กิจกรรมที่น่าสนใจ