รายละเอียดเงินเดือนพนักงานราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ด้วย สพป.ยโสธร เขต 2 ได้โอนเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้างตำแหน่งอื่น ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562  ดังนั้นเพื่อความถูกต้องจึงขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการหักชำระหนี้ด้วย

โอนเงินพนักงานราชการ 10.ก.ค.62