ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติการติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โรงเรียนที่มีรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติการติดตามเชิงประจักษ์การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โรงเรียนที่มีรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

นางกมลรัตน์ สำราญสุข : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาโก