ร่างประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน พร้อมระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ -ผสาน-บีบอัด

กิจกรรมที่น่าสนใจ