สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2562

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 34/2562 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติต่อไป จากนั้นสรุปนโยบายต่างๆ จากการ รับชมรายการ และประชุมหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

     

กิจกรรมที่น่าสนใจ