ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ”

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการวางกลยุทธ์การขับเคลื่อนที่การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนแกนนำ” ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
2.พัฒนาสื่อ การบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และบูรณาการวิทยาการคำนวณกับสาระอื่น
3.พัฒนาส่งเสริมและขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมบุษราคัม จังหวัดขอนแก่น
ศิรินภา ศรีสุข : ภาพ

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ