รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก)

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 11 (โคกนาโก) ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองชุม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร
ดาวเรือง สว่างแสง : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ